Mgr. Peter Hunák – advokátsky koncipient

Zameranie:

konkurzné právo, právo duševného vlastníctva, európske právo, občianske právo a obchodné právo, ochrana priemyselného vlastníctva, práva z prepravy, rozhodcovské konanie, zdravotnícke právo

Vzdelanie:

Členstvo v profesijných organizáciách:

Jazyky:

Slovenský, Český, Anglický, Francúzsky - základy

Kontakty:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia