Daňové právo

ŠKODA LEGAL s.r.o. poskytuje svojim klientom právne poradenstvo v oblasti daňového práva, pričom sa špecializuje na zastupovanie klientov v daňovom konaní. V poslednom období sa pri výkone praxe stretávame s veľkým množstvom hmotnoprávne resp. procesnoprávne nesprávnych rozhodnutí daňových orgánov, ktoré spôsobujú našim klientom nemalé starosti. Často sú tieto rozhodnutia a postupy vykonané chybne a na základe nesprávnych zistení. Boj za spravodlivosť je bohužiaľ, každodennou súčasťou podnikania našich klientov a preto sa snažíme vhodným poradenstvom predísť rizikám a zamedziť vzniku sporov so správcom dane. Keď ale niet inej cesty, sme pripravení profesionálne zastupovať a hájiť záujmy našich klientov pred orgánmi správy daní alebo Najvyšším súdom SR.


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia