Právo obchodných spoločností

Do agendy práva obchodných spoločností patrí kompletné právne poradenstvo ohľadom fungovania obchodných spoločnosti, zakladania nových obchodných spoločnosti, zmeny v existujúcich obchodných spoločnostiach, stanovenie a vytvorenie najvýhodnejšej formy pre podnikateľské zámery a kompletný servis týkajúci sa založenia, zmien a likvidácie obchodných spoločností.


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia