Správne konanie, správne súdnictvo, verejný sektor

Právnici a spolupracovníci ŠKODA LEGAL s.r.o. sú odborníkmi v oblasti správneho súdnictva a majú dostatočné skúsenosti na zastupovanie klienta aj v rámci tejto právnej oblasti. ŠKODA LEGAL s.r.o. okrem zastupovania klientov v konaní pred súdom poskytuje právne poradenstvo v bežných otázkach správneho práva, s ktorými klienti často prichádzajú do styku. Medzi tieto patrí stavebné konanie, kolaudačné konanie, územno - plánovacie konanie, konanie pred regulačnými, kontrolnými a inšpekčnými orgánmi pôsobiacimi v Slovenskej republike.

Klienti ŠKODA LEGAL s.r.o. môžu rátať s efektívnym právnym poradenstvom v oblasti štátnej pomoci podnikateľom, ako aj v oblasti súťažného práva resp. práva hospodárskej súťaže.

ŠKODA LEGAL s.r.o. poskytuje právne poradenstvo nielen tretiemu sektoru ale aj subjektom štátnej správy a samosprávy, neziskovým organizáciám a nadáciám.


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia