Vymáhanie a právny audit pohľadávok

V dnešnej dobe spôsobujú nezaplatené pohľadávky podnikateľom vážne komplikácie, zaťažujú obeh peňazí v spoločnosti, znižujú možnosti ďalšieho rozvoja a najmä ohrozujú vašu vlastnú platobnú schopnosť. Hromadenie pohľadávok po lehote splatnosti spúšťa kolotoč nepríjemností, ktorý môže viesť až k úpadku spoločnosti a strate obchodných partnerov. ŠKODA LEGAL s.r.o. pre vás poskytuje právne služby vymáhania pohľadávok. Príďte sa poradiť a nenechajte spustiť kolotoč, ktorý sa len ťažko zastavuje.

ŠKODA LEGAL s.r.o. pri vymáhaní pohľadávok vždy uplatňuje tzv. podielovú odmenu z úspechu klienta.


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia