Trestné právo

V oblasti trestného práva sa na ŠKODA LEGAL s.r.o. môžu klienti obrátiť v ktoromkoľvek štádiu prípravného konania. Sme schopní Vás zastupovať od podania samotného trestného oznámenia a uskutočňovania prvotných vyšetrovacích úkonov, počas celého trestného konania, až po zastupovanie v konaní pred súdom. Je našim záujmom poskytnúť klientovi právne poradenstvo na profesionálnej úrovni, hľadať východiská z daných situácií, ako aj upozorniť klienta na možné riziká v závislosti od konkrétneho prípadu. 


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia