Nehnuteľnosti, Green-field & Brown-field

ŠKODA LEGAL s.r.o. ponúka služby právneho poradenstva v oblasti nehnuteľnosti, Green-field & Brown-field projektov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť takmer každej zahraničnej investície. Klientom poskytujeme právne poradenstvo pri prenájme nehnuteľnosti ako aj pri otázkach vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vecných bremien, záložných práv a pod. S našimi skúsenosťami sme klientom pripravení zabezpečiť kompletnú realitnú agendu, pripraviť dokumentáciu pre kataster nehnuteľností, upozorniť klienta na potenciálne rizika pomocou auditu nehnuteľností, asistovať pri dôležitých rokovaniach s bankami, pripraviť kompletnú transakčnú dokumentáciu a eliminovať nástrahy budúceho fungovania kvalitnou zmluvnou agendou.

V spolupráci s renomovanými odborníkmi na právo nehnuteľností, geodéziu, projekčné služby a inžiniering sme pripravení klientom poskytnúť komplexné právne poradenstvo aj v oblasti developmentu, investičnej výstavby, green-field & brown-field projektov.


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia