Zmenky a cenné papiere

Problematika zmeniek a cenných papierov si vyžaduje špecifické znalosti a skúsenosti, ktorými ŠKODA LEGAL s.r.o. disponuje. V súčasnom období sú zmenky často využívané kvôli platobnej neschopnosti medzi dvomi právnickými osobami, pretože zmenkou je možné jednoducho a efektívne zabezpečiť záväzky. Zmenka je silným právnym inštitútom, podlieha samostatnému právnemu režimu podľa zákona o cenných papieroch a jej veľkou výhodou je jednoduchá manipulácia, efektivita a rýchla vymožiteľnosť.


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia