Bankovníctvo a financie

ŠKODA LEGAL s.r.o. je pripravená klientom poskytnúť právne poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií, úverových transakcií, finančných reštrukturalizácií a reorganizácií, refinancovaní existujúcich úverov, hľadaní vhodného riešenia financovania, hľadaní zahraničných investícií, sprostredkovaní rôznych bankových nástrojov a záruk (akreditívy a zmenkové programy, zabezpečovacie nástroje, poistné zmluvy a podmienky), prevodov pohľadávok a ich správy, financovaní a inkase (factoring), príprave zmluvnej dokumentácie a podobne.

V prípade Vášho záujmu o poskytnutie poradenstva v tejto oblasti si prosím dohodnite osobné stretnutie s advokátkou JUDr. Ing. Veronikou Škodovou.


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia