O nás

Úspešné fungovanie ŠKODA LEGAL s.r.o. nadväzuje na pôsobenie Veroniky Škodovej ako advokátskej koncipientky, reštrukturalizačnej a konkurznej správkyne, ktorá sa počas 3-ročného obdobia praxe dokázala vypracovať na štatisticky najúspešnejšieho reštrukturalizačného správcu a jedného z mála odborníkov v oblasti insolvenčného práva na Slovensku.

Služby advokátskej kancelárie špecializovanej na problematiku konkurzu a reštrukturalizácie sú výhodou najmä v aktuálnom a bohužiaľ aj v nadchádzajúcom období, kedy sa predpokladá zvýšený počet nekalosúťažných konaní, rastúci počet neplatičov, rôznych špekulácií, útokov konkurencie a v neposlednom rade konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Vzhľadom na nestabilnú ekonomickú situáciu v Európe budú viaceré obchodné spoločnosti nútené iniciovať reštrukturalizačné konanie prípadne likvidačný konkurz, čo by podnikateľom mohlo pri nesprávnom prístupe a voľbe neskúsenej pomoci spôsobiť neočakávané straty. Špecializácia advokátskej kancelárie sa ukazuje ako výhodná pri procese vymáhania pohľadávok a riadenia dlhu spoločnosti aj v súvislosti s novou právnou úpravou tzv. veriteľských konkurzov.

Poslaním kancelárie je efektívne vyriešiť problémy klientov s využitím všetkých dostupných vedomostí a skúseností, poskytovať účelné právne poradenstvo, efektívne zabezpečiť a vymôcť pohľadávky klientov a to nie len pasívnym prihlasovaním pohľadávok do insolvenčných konaní či pasívnou účasťou na schôdzach veriteľov, ale predovšetkým aktívnym využitím svojich skúseností a špecializácie. Príprava podkladov, zmlúv, analýz, prerokovanie akejkoľvek právnej a daňovej dokumentácie či zastupovanie klientov je s ŠKODA LEGAL s.r.o. samozrejmosťou.

Skúsenosti a sieť odborníkov získaná počas predchádzajúceho pôsobenia v právnej branži predurčuje ŠKODA LEGAL s.r.o. k odbornej profilácii, ktorá spočíva najmä v poskytovaní právnych služieb obchodným spoločnostiam. ŠKODA LEGAL s.r.o. svojim klientom ponúka relevantné riešenia v oblasti práva, odborné znalosti slovenského ale aj českého právneho poriadku, užitočné skúsenosti slovenského trhu a prvotriedne služby ambicióznej advokátskej kancelárie.

ŠKODA LEGAL s.r.o. vyznáva tradičné hodnoty advokácie, ktoré dokázala spojiť s modernými trendmi pridanej hodnoty v poskytovaní právnych služieb. Svojim klientom neposkytujeme len právne poradenstvo, ale snažíme sa prinášať flexibilné riešenia s pridanou hodnotou, čím budujeme a zachovávame dlhoročné vzťahy s našimi klientmi. Sme advokátska kancelária dbajúca na svoju reputáciu, kvalitu, spoľahlivosť a dodržiavanie dohôd.

Sme si vedomí toho, že úspešní môžeme byť, len ak sú úspešní naši klienti, a podľa toho k právnemu poradenstvu aj pristupujeme. Veríme, že spokojný klient je najlepšou vizitkou advokátskej kancelárie.


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia