Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva upravuje priemyselné práva, autorské práva a práva súvisiace s autorským právom. ŠKODA LEGAL s.r.o. poskytuje svojim klientom právne služby v oblasti ochrany autorských práv, obchodného mena spoločnosti, know-how, ochranných známok a licencií, obchodných mien, nových technológii (Internet, E-comerce) ako aj právne poradenstvo v oblasti patentového práva. 

Okrem uvedeného zabezpečujeme aj zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. V prípade Vášho záujmu o poskytnutie poradenstva v tejto oblasti si prosím dohodnite osobné stretnutie s advokátkou JUDr. Ing. Veronikou Škodovou, prípadne našimi spolupracujúcimi advokátmi, ktorí sa špecializujú na túto právnu problematiku.


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia