Rodinné právo

Rodinné právo predstavuje súbor právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy medzi manželmi navzájom, rodičmi a deťmi, ako aj vzťahy, ktoré napodobňujú alebo nahrádzajú vzťahy medzi rodičmi a deťmi. V ŠKODA LEGAL s.r.o. Vám účinne pomôžeme v období, náročných životných situácií, akými sú rozvodové konanie a majetkovo-právne vyporiadanie po rozvode manželstva, úprava práv a povinností k maloletým deťom zahŕňajúca zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, úprava styku, výživného a pod. 

Pri náročných právnych problémoch spolupracujeme s advokátmi špecializovanými na rodinné právo. 


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia