Zmluvné právo

ŠKODA LEGAL s.r.o. klientom pomáha pri vytváraní optimálnych obchodných vzťahov aj kvalitnou zmluvnou agendou, ktorou sa snaží dôkladne a spravodlivo upravovať jednotlivé vzájomné vzťahy s obchodnými partnermi klienta. V ŠKODA LEGAL s.r.o. nenechávame nič na náhodu a v prípade vzniku sporu sa naši klienti môžu spoľahnúť nielen na znalosti a skúsenosti právnikov Advokátskej kancelárie Veroniky Škodovej, ale aj na kvalitnú zmluvnú agendu, ktorú svojim klientom poskytuje.

Kvalitná zmluva je základom každej serióznej spolupráce.


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia