Referencie

Advokátska kancelária ŠKODA LEGAL s.r.o. poskytuje právne služby slovenským i zahraničným subjektom v rôznych oblastiach právnej praxe. Profesionálna advokátska etika v súlade s advokátskym poriadkom Slovenskej advokátskej komory však nedovoľujú poskytnúť referencie konkrétnych prípadov s označením klienta a účelu poskytnutia referencie tretej osobe, bez predchádzajúceho súhlasu klienta.

V prípade potreby, po udelení súhlasu klienta s uvedením adresáta a účelu použitia konkrétnej referencie, vám ich radi poskytneme.

 


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia