SK     EN

 Ostatné služby 

Medzi ďalšie služby, ktoré poskytujeme patrí zastupovanie v rozhodcovskom konaní, registrácie pri práve duševného vlastníctva, poradenstvo v oblasti zmeniek a cenných papierov, ale doma sme aj v bankovej problematike.

Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva upravuje priemyselné práva, autorské práva a práva súvisiace s autorským právom, kde vám vieme poskytnúť tieto služby:

   všestranné poradenstvo vo sfére súkromného práva, prevodov práv duševného vlastníctva a know-how

   registráciu úžitkových vzorov a patentov

   registrácia ochranných známok, kde platí právo prednosti

   zastupovanie v súdnych sporoch ohľadne zneužitia obchodných značiek

   poradenstvo pri porušení autorského práva

Zastupovanie v rozhodcovskom konaní

Rozhodcovské konanie sa realizuje pokiaľ bola v akejkoľvek zmluve podpísaná rozhodcovská doložka. Všetky takéto prípady sa potom dostávajú priamo pred rozhodcovský súd.

Vieme vás nielen zastúpiť pred rozhodcovským súdom, ale poskytnúť vám aj kompletné
poradenstvo s tým súvisiace.

Zmenky a cenné papiere

Poskytujeme kompletné poradenstvo v oblasti zmeniek a cenných papierov:

   poradenstvo v oblasti zmeniek a cenných papierov

   zastupovanie v sporoch v súvislosti s cennými papiermi

   zriaďovanie záložného práva k cenným papierom

   umorovanie cenných papierov

   prevody cenných papierov

   emisie cenných papierov

Bankovníctvo a financie

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií aj samotným bankám pre:

   úverové transakcie

   finančné reštrukturalizácie

   hľadanie zahraničných investícií

   sprostredkovanie bankových nástrojov a záruk, akými sú akredity a zmenkové programy

   prevody pohľadávok a ich správa - faktoring

Spory s poisťovňami

Pokiaľ ste podľa poistnej zmluvy nedostali poistné plnenie v plnej výške, obráťte sa na nás. Všetko záleží na tom, či sú vaše sťažnosti oprávnené.

Vedeli ste, že iba 3% zákazníkov sa pustí do sporu s poisťovňou? Z našich skúseností vieme, že vašej spoločnosti môžeme zachrániť nemalý obnos peňazí, pokiaľ ste v práve.

Máte záujem o prvotriedne právne služby pre vašu firmu?

Pomôžeme vám vyriešiť právne problémy firmy, vypracovať zmluvy a poskytneme vám kompletné právne poradenstvo. Kontaktujte nás na tomto telefónnom čísle +421 948 376 167 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.