SK     EN

 Pracovné právo

"Nechajte pracovné právo na nás aby ste sa naplno mohli venovať svojmu biznisu"

Zastupujeme fyzické osoby aj obchodné spoločnosti a postaráme sa o celé právne poradenstvo a kompletnú zmluvnú agendu v oblasti pracovného práva.

Nemáte čas zaoberať sa prípravou zmlúv?

Ste spoločnosť, ktorá potrebuje pomôcť s vypracovaním pracovných zmlúv, smerníc či zastúpiť v pracovno-právnych sporoch? Žaluje vás bývalý zamestnanec? Alebo vy chcete podať žalobu na zamestnávateľa pre neplatné skončenie pracovného pomeru?

Vždy sa usilujeme poskytnúť optimálne riešenie a dosiahnuť vzájomný konsenzus všetkých zúčastnených strán. Okrem toho našim klientom poskytujeme cenné rady, ktoré umožnia efektívne a flexibilné využívanie pracovných síl v súlade s dodržiavaním zákonov SR.

Ako vám vieme pomôcť?

Okrem všeobecného poradenstva vám poskytneme:

   poradenstvo v oblasti pracovných zmlúv a ich príprava

   interné smernice pre zamestnancov

   poradenstvo pri ukončení pracovného pomeru, výpovede

   zastupovanie v pracovno-právnych sporoch

   poradenstvo pri zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch

   kompletnú zmluvnú agendu

Máte záujem o prvotriedne právne služby pre vašu firmu?

Pomôžeme vám vyriešiť právne problémy firmy, vypracovať zmluvy a poskytneme vám kompletné právne poradenstvo. Kontaktujte nás na tomto telefónnom čísle +421 948 376 167 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.