SK     EN

 Register partnerov verejného sektora

"Dobrá právnická rada má často cenu zlata."

Od 01.02.2017 je v účinnosti zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorý zavádza za
splnenia určitých zákonných predpokladov povinnosť fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré prijímajú
prostriedky z verejných zdrojov, zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora - RPVS.

Kto potrebuje byť zapísaný v RPVS?

V registri partnerov verejného sektora potrebuje byť zapísaný každý podnikateľský subjekt, ktorý obchoduje so štátom alebo verejným sektorom napojeným na štátny rozpočet.

Ak si napríklad Ministerstvo vnútra objedná od vašej firmy službu a vy ste si nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu v RPVS, nemusí vám za službu zaplatiť. Prípadne vás môže vyradiť z verejnej súťaže.

Túto povinnosť majú tiež lekárne a zdravotnícke zariadenia, všetky spoločnosti, ktoré vykonávajú subdodávky pre štát, ale tiež napríklad banky.

Čo urobíme za vás?

   Zistíme, či máte povinnosť byť zapísaný v RPVS

   následne vykonáme zápis subjektu do RPVS a tiež aj všetky ostatné činnosti s tým súvisiace

   vykonáme všetky zmeny v RPVS, kde sme evidovaní ako oprávnená osoba

   ručíme za vás pred štátom za správnosť údajov

Máte záujem o prvotriedne právne služby pre vašu firmu?

Pomôžeme vám vyriešiť právne problémy firmy, vypracovať zmluvy a poskytneme vám kompletné právne poradenstvo. Kontaktujte nás na tomto telefónnom čísle +421 948 376 167 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.