SK     EN

 Prečo Škoda Legal 

Unikátna kombinácia vedomostí z oblasti ekonómie a práva pre váš biznis

Neposkytujeme iba právne služby, ale zameriavame sa na komplexné riešenie pre váš podnik práve vďaka našim vedomostiam z rôznych oblastí. Najprv sa snažíme porozumieť biznisu klientov a tomu individuálne prispôsobíme naše právne poradenstvo.

1. Osobitný prístup

Štruktúra našej firmy nám umožňuje byť klientom vždy k dispozícií. Nemáme úmysel stať sa veľkou korporáciou a vždy uprednostňujeme kvalitu nad kvantitou. Sme samostatnou advokátskou kanceláriou, ktorá nie je závislá na pomoci tretích osôb. Starostlivý výber kolegov nám tiež dovoľuje byť rýchli, flexibilní a poskytovať originálne riešenia.

2. Využívanie podielovej odmeny

Vrámci zabezpečenia istoty klienta, že jeho záujmy budeme hájiť v maximálnej možnej miere ponúkame spoluprácu aj vo forme „úspechovej odmeny“. To znamená, že výška odmeny advokáta bude závisieť od dosiahnutých úspechov klienta. Odmeňovanie sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Úspora na poplatkoch

Nakoľko má naša advokátska kancelária zriadený elektronický podpis, vo veciach obchodného registra, živnostenského registra alebo vo veciach katastra nehnuteľností robíme podania elektronicky. Vďaka tomu klient zaplatí len 50% súdneho poplatku. Napr. súdny poplatok za založenie s.r.o. je vo výške 300,- €, naši klienti však zaplatia len 150,- € .

4. Monitorovanie dlžníkov

Prostredníctvom elektronického systému monitorujeme obchodný vestník SR, ale aj ostatné portály s komplexnými informáciami o dlžníkoch, účtovných závierkach, súdnych sporoch, exekučných konaniach a dražbách. Vďaka tomu majú naši klienti pod kontrolou všetkých obchodných partnerov a dlžníkov. Na základe toho vieme včas zistiť, či nebol na dlžníka vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia. Systém tiež sleduje každú zmenu v spoločnosti (zníženie, zvýšenie základného imania, prevody obchodných podielov, prípadné exekúcie a pod.).

5. Optimalizačné plány

Často sa stáva, že klient má nevhodne nastavený personálny systém, alebo iné ekonomické výdavky. Prípadne mu hrozia vysoké sankcie, ktoré sa dajú vhodným spôsobom minimalizovať po dôkladnej právnej a ekonomickej analýze spoločnosti. A na toto slúžia optimalizačné plány.

6. Aktívna komunikácia aj v cudzích jazykoch

Klientom sme pripravení poskytnúť právne poradenstvo v anglickom aj francúzskom jazyku. Pri riešení dôležitých právnych otázok s klientom aktívne komunikujeme, navrhujeme viaceré alternatívy a spoločne sa snažíme nájsť tie najlepšie riešenia. Každý náš krok podlieha advokátskej etike a predchádzajúcemu súhlasu klienta.

Máte záujem o prvotriedne právne služby pre vašu firmu?

Pomôžeme vám vyriešiť právne problémy firmy, vypracovať zmluvy a poskytneme vám kompletné právne poradenstvo. Kontaktujte nás na tomto telefónnom čísle +421 948 376 167 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.