SK     EN

 Referencie 

Úspešní môžeme byť, len ak sú úspešní naši klienti.

Poslaním našej kancelárie je vždy efektívne vyriešiť problémy klientov na základe našich vedomostí a dlhoročných skúseností. Preto na vašich prípadoch zakaždým pracuje tím skúsených odborníkov z rôznych oblastí, aby sme našli to najlepšie efektívne právne riešenie pre vašu firmu. Veríme, že spokojný klient je najlepšou vizitkou advokátskej kancelárie. Prečítajte si skúsenosti našich zákazníkov, s ktorými spolupracujeme už dlhodobo.

Naši spokojní klienti

S právnymi službami Advokátskej kancelácie ŠKODA LEGAL s.r.o je naša spoločnosť veľmi spokojná. Spolupráca prebieha na vysokej úrovni, o všetkom sme vždy včas a zrozumiteľne informovaní. Ku každému prípadu pristupujú s maximálnym nasadením. Právne služby spoločnosti využívame hlavne v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Úspešne za nás zabojovali aj v spore s poisťovňou.

   Marián Marcinek, Mr.Jeans

S advokátskou kanceláriou ŠKODA LEGAL s.r.o spolupracujeme od samého začiatku vzniku spoločnosti. A silné právne zázemie, ktoré nám zabezpečujú, nám dáva priestor na kvalitné poskytovanie našich ekonomických služieb.

   Ing. Martina Kasanová, konateľka spoločnosti Ekonomická Kancelária, s.r.o.

S JUDr.Škodovou spolupracujeme niekoľko rokov, sme jej veľmi vďační, pretože našu spoločnosť doslova zachránila. Má našu 100% dôveru.

   Ing. Viliam Gyore , LARIX v.o.s.

Klientmi advokátskej kancelárie sme od jej úplného vzniku. Vďaka veľmi dobrej orientácii v problematike pre nás úspešne riešili spory s poisťovňami aj s orgánmi štátnej správy, prípadne pracovnoprávne spory a okrem iného úspešne dotiahli procesy akvizície. Hoci som mal veľa iných ponúk, nikdy by som túto advokátsku kanceláriu nevymenil.

   Pavol Jaško , NAWARA GAS s.r.o.

Advokátska kancelária ŠKODA LEGAL s.r.o. disponuje vysokokvalifikovaným personálom. Už niekoľkokrát nám pomohli v oblasti obchodného, pracovného i občianskeho práva, vedia právnou formou pomôcť s neplatičmi, pri pracovnoprávnych sporoch, ale aj pri problémoch medzi konateľmi a spoločníkmi. Na naše žiadosti reagujú promptne bez ohľadu na to, či ich kontaktujeme osobne, telefonicky alebo e-mailom. Môžeme sa na nich spoľahnúť tiež pri problémoch so štátnymi inštitúciami.

   Mgr. Michal Lesay, konateľ spoločnosti ZIN s.r.o.

Vďaka naším šikovným právnikom nikdy neuzavrieme rizikový, alebo nevýhodný obchod a naše pohľadávky sú starostlivo strážené.

   PaedDr. Mária Škodová, PhD. Finančný riaditeľ spoločnosti Strojbal s.r.o.

ŠKODA LEGAL s.r.o. je absolútne jedinečná advokátka kancelária, kde mi v rámci poskytovania právneho poradenstva dokázali svojou investigatívnou činnosťou zabezpečiť taký dôkazný materiál, ktorý nám priniesol zaručený úspech.

   Michal V., klient fyzická osoba

Máte záujem o prvotriedne právne služby pre vašu firmu?

Pomôžeme vám vyriešiť právne problémy firmy, vypracovať zmluvy a poskytneme vám kompletné právne poradenstvo. Kontaktujte nás na tomto telefónnom čísle +421 948 376 167 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.