Zastupovanie v daňovom konaní

Zastupujeme firmy a obchodné spoločnosti a boj za spravodlivosť je každodennou súčasťou našej práce. Hájime záujmy našich klientov od orgánov správy daní až po Najvyšší súd SR. Pri daňovej kontrole môžete svojím zastupovaním poveriť daňového poradcu, ale taktiež niekoho z nás ako advokáta. Advokát má dokonca širšie kompetencie ako daňový poradca a to predovšetkým pri žalobách na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR a v ďalších na to nadväzujúcich konaniach.

Prišlo vám oznámenie o daňovej kontrole?

Dostali ste oznámenie o vykonaní daňovej kontroly? Výsledkom môže byť neuznanie daňovo odpočítateľného výdavku. Daňový úrad vám môže neuznať právo na odpočet dane z príjmov, alebo DPH, následne daň dorubiť, spolu so sankčným úrokom a penálmi. Váš dlh sa tak môže vyšplhať aj na 4 násobok sumy neuznaných výdavkov.

Aby ste predišli nemalým starostiam, je najlepšie kontaktovať nás ešte pred návštevou daňovej kontroly. V tom prípade vás vieme zastúpiť už počas nej a zistiť všetky dôležité fakty potrebné k vyjadreniu pre daňové účely či zastupovanie pred súdom. Pretože ak je vám v daňovom vyrubovacom konaní uvalená daň, takéto rozhodnutie je možné zrušiť iba súdnou cestou a bohužiaľ až 90% prípadov končí na súde.

Ako vám vieme pomôcť?

Zastrešíme všetky potrebné úkony v Daňovom konaní:

  • zastupovanie pri daňových kontrolách, aby sme mali fakty, o ktoré sa môžeme oprieť na súde a využiť všetky vaše práva
  • vyjadrenie pre daňové účely
  • odvolanie na finančné riaditeľstvo
  • zastupovanie na Krajskom a Najvyššom súde za účelom zrušenia napadnutého rozhodnutia správneho orgánu