Právny audit

Právny audit zahŕňa preverenie vášho obchodného partnera, vďaka čomu viete aké riziká pre vás vyplývajú z konkrétneho obchodu a či sa vám oplatí tento obchod uzavrieť, prípadne aké zabezpečovacie inštitúty použiť.

Prečo potrebujem právny audit?

Predstavte si že chcete kúpiť podiel v spoločnosti, či zobrať do prenájmu nehnuteľnosť, lebo sa vám to zdá ako dobrá investícia.

Neviete však s kým podpisujete zmluvu a čo má váš obchodný partner za sebou. Má nejaké podlžnosti, súdi sa s niekým? Mali predošlí nájomcovia problémy, keď si prenajímali od neho nehnuteľnosť? Aký je technický stav nehnuteľnosti?

Vďaka dôkladnej analýze urobíte informované rozhodnutie a predídete nepríjemným následkom zo zle uzavretého obchodu.

Čo zistím vďaka právnemu auditu?

Detailne preveríme do čoho idete a čo vás čaká:

  • preveríme dlhy či spory vášho obchodného partnera, namodelujeme situácie aké môžu vzniknúť v budúcnosti, aká je vyťaženosť súdov v kraji a aké rozhodnutia súdov má už druhá strana za sebou
  • preveríme bonitu pohľadávky a platnosť zmluvy
  • zistíme technický stav pokiaľ ide o obchod s nehnuteľnosťou
  • navrhneme vám najlepšie riešenie, príp. ošetrenie zmluvy