Register partnerov verejného sektora

Od 01.02.2017 je v účinnosti zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorý zavádza za
splnenia určitých zákonných predpokladov povinnosť fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré prijímajú
prostriedky z verejných zdrojov, zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora - RPVS.

Kto potrebuje byť zapísaný v RPVS?

V registri partnerov verejného sektora potrebuje byť zapísaný každý podnikateľský subjekt, ktorý obchoduje so štátom alebo verejným sektorom napojeným na štátny rozpočet.

Ak si napríklad Ministerstvo vnútra objedná od vašej firmy službu a vy ste si nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu v RPVS, nemusí vám za službu zaplatiť. Prípadne vás môže vyradiť z verejnej súťaže.

Túto povinnosť majú tiež lekárne a zdravotnícke zariadenia, všetky spoločnosti, ktoré vykonávajú subdodávky pre štát, ale tiež napríklad banky.

Čo urobíme za vás?

  • Zistíme, či máte povinnosť byť zapísaný v RPVS
  • následne vykonáme zápis subjektu do RPVS a tiež aj všetky ostatné činnosti s tým súvisiace
  • vykonáme všetky zmeny v RPVS, kde sme evidovaní ako oprávnená osoba
  • ručíme za vás pred štátom za správnosť údajov