Pracovné právo

Zastupujeme fyzické osoby aj obchodné spoločnosti a postaráme sa o celé právne poradenstvo a kompletnú zmluvnú agendu v oblasti pracovného práva.

Nemáte čas zaoberať sa prípravou zmlúv?

Ste spoločnosť, ktorá potrebuje pomôcť s vypracovaním pracovných zmlúv, smerníc či zastúpiť v pracovno-právnych sporoch? Žaluje vás bývalý zamestnanec? Alebo vy chcete podať žalobu na zamestnávateľa pre neplatné skončenie pracovného pomeru?

Vždy sa usilujeme poskytnúť optimálne riešenie a dosiahnuť vzájomný konsenzus všetkých zúčastnených strán. Okrem toho našim klientom poskytujeme cenné rady, ktoré umožnia efektívne a flexibilné využívanie pracovných síl v súlade s dodržiavaním zákonov SR.

Ako vám vieme pomôcť?

Okrem všeobecného poradenstva vám poskytneme:

  • poradenstvo v oblasti pracovných zmlúv a ich príprava
  • interné smernice pre zamestnancov
  • poradenstvo pri ukončení pracovného pomeru, výpovede
  • zastupovanie v pracovno-právnych sporoch
  • poradenstvo pri zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch
  • kompletnú zmluvnú agendu