Ostatné služby

Medzi ďalšie služby, ktoré poskytujeme patrí zastupovanie v rozhodcovskom konaní, registrácie pri práve duševného vlastníctva, poradenstvo v oblasti zmeniek a cenných papierov, ale doma sme aj v bankovej problematike.

Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva upravuje priemyselné práva, autorské práva a práva súvisiace s autorským právom, kde vám vieme poskytnúť tieto služby:

 • všestranné poradenstvo vo sfére súkromného práva, prevodov práv duševného vlastníctva a know-how
 • registráciu úžitkových vzorov a patentov
 • registrácia ochranných známok, kde platí právo prednosti
 • zastupovanie v súdnych sporoch ohľadne zneužitia obchodných značiek
 • poradenstvo pri porušení autorského práva

Zastupovanie v rozhodcovskom konaní

Rozhodcovské konanie sa realizuje pokiaľ bola v akejkoľvek zmluve podpísaná rozhodcovská doložka. Všetky takéto prípady sa potom dostávajú priamo pred rozhodcovský súd.

Vieme vás nielen zastúpiť pred rozhodcovským súdom, ale poskytnúť vám aj s tým súvisiace kompletné poradenstvo.

Zmenky a cenné papiere

Poskytujeme kompletné poradenstvo v oblasti zmeniek a cenných papierov:

 • poradenstvo v oblasti zmeniek a cenných papierov
 • zastupovanie v sporoch v súvislosti s cennými papiermi
 • zriaďovanie záložného práva k cenným papierom
 • umorovanie cenných papierov
 • prevody cenných papierov
 • emisie cenných papierov

Bankovníctvo a financie

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií aj samotným bankám pre:

 • úverové transakcie
 • finančné reštrukturalizácie
 • hľadanie zahraničných investícií
 • sprostredkovanie bankových nástrojov a záruk, akými sú akredity a zmenkové programy
 • prevody pohľadávok a ich správa - faktoring

Spory s poisťovňami

Pokiaľ ste podľa poistnej zmluvy nedostali poistné plnenie v plnej výške, obráťte sa na nás. Všetko záleží od toho, či sú vaše sťažnosti oprávnené.

Vedeli ste, že iba 3% zákazníkov sa pustia do sporu s poisťovňou? Z našich skúseností vieme, že vašej spoločnosti môžeme zachrániť nemalý obnos peňazí, pokiaľ ste v práve.