Protikorupčné opatrenia a koučing

Profesionálna služba v zložitých situáciách súvisiacich s korupciou. Osoba ochotná spolupracovať pri korupcii je často vystavená viacerým rizikám, ktoré si nemusí uvedomovať. Vieme tomu predísť a to vďaka jednoduchému pravidlu - správny dôkaz, v správnom čase. Urobíme spoločne s klientom všetko potrebné, aby sme eliminovali negatívne dopady, odstránili riziká a dosiahli spravodlivý cieľ v konaniach súvisiacich s korupciou a OČTK.

Stali ste sa už niekedy obeťou korupčného vydierania, alebo ste spozorovali pokusy o korupciu?

Viete, aké máte možnosti v takejto situácii? Náš kolega Peter si prešiel v praxi dokumentovaním korupcie na všetkých úrovniach a preto Vám vie kvalifikovane poradiť ako sa správne v kritickej situácii zachovať. Dokumentovanie korupcie je skryté a utajované a má svoje teoretické aj praktické špecifiká, nástrahy a úskalia.

Nie všetko čo sa nám zdá ako korupcia, korupciou naozaj je a v živote je veľmi tenká hranica medzi korupciou v trestno-právnej rovine a všetkými jej inými podobami (klientelizmom, rodinkárstvom, koristením z funkcie, nepotizmom – zvýhodňovaním príbuzných, rôznymi typmi provízií a lobizmom). Mnoho ľudí zažilo sklamanie, keď si napríklad sami dokumentovali korupčné správanie a takýto dôkaz nebolo možné použiť v trestnom konaní.

Preto to nepodceňujte a obráťte sa na odborníkov. Ovládame všetky techniky a taktiku odhaľovania, dokumentovania a dokazovania OČTK.

Ako Vám vieme pomôcť?

Kvalifikovane klientovi poradíme:

  • ako sa z jeho pohľadu a hľadiac jeho záujmov správne v kritickej situácii zachovať,
  • ako správne reagovať, aby nespravil chyby, ktoré by mali negatívny dopad na jeho činnosť a ciele,
  • ako získať kvalitný materiál a dostatok dôkazov,
  • ako vhodne a efektívne spolupracovať s OČTK,
  • kedy a ako predložiť získané dôkazy,
  • ako odstrániť riziká a dosiahnuť spravodlivý cieľ,
  • ako urobiť tie správe kroky a vyhnúť sa chybným.

V prípade oficiálneho konania s OČTK budeme klienta v ďalšom možnom postupe kvalifikovane zastupovať a dohliadať na všetko uvedené. Dohliadneme na operatívu aj proces, identifikujeme možné chyby v činnosti OČTK a urobíme audit postupu.


Ak spozorujete na sebe nejaké oslovenia alebo pokusy o korupciu, korupčné vydieranie z akejkoľvek strany, zbystrite pozornosť, ide o Vás, ide o Váš biznis, o Vašu pozíciu, o Vaše dobré meno a reputáciu, o Vašu vydierateľnosť a častokrát aj o Vašu rodinu. Spoľahnite sa na našu serióznosť a skúsenosti, kontaktujte nás.