Zmluvné právo nehnuteľností

Zastupujeme realitné kancelárie, ale aj individuálnych klientov, ktorí potrebujú pomoc pri zmluvách o prevode nehnuteľností.

Kupujete alebo predávate nehnuteľnosť?

Čo všetko je potrebné vybaviť? Viaznu na nehnuteľnosti záložné práva? Čo všetko má obsahovať dobrá zmluva? Aký je vhodný spôsob prevádzania peňazí?

Zodpovieme vám tieto a mnohé ďalšie otázky vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie.

Či ste fyzická alebo právnická osoba, kúpa či predaj nehnuteľnosti nesie v sebe väčšinou veľký finančný obnos. Preto je potrebné predísť možným rizikám a nechať si právne poradiť a preveriť všetky dôležité dokumenty či informácie.

Ako vám vieme pomôcť?

Prevedieme vás celým procesom:

  • preveríme nehnuteľnosť, či je zaťažená záložným právom alebo napríklad vecným bremenom
  • podľa získaných informácií pripravíme zmluvu
  • zvolíme vhodný spôsob zablokovania financií vinkuláciou, notárskou úschovou, alebo inak
  • poskytujeme kompletné elektronické služby vďaka čomu máte nižšie poplatky a nemusíte osobne navštevovať notára, pretože zmluvu autorizujeme my
  • ak máte zmluvu vypracovanú z druhej strany, overíme jej obsah a platnosť, prekontrolujeme a spripomienkujeme jej obsah, prípadne ho upravíme