Referencie

Poslaním našej kancelárie je vždy efektívne vyriešiť problémy klientov na základe našich vedomostí a dlhoročných skúseností. Preto na vašich prípadoch vždy pracuje tím skúsených odborníkov z rôznych oblastí, aby sme našli to najlepšie právne riešenie pre vašu firmu. Veríme, že spokojný klient je najlepšou vizitkou advokátskej kancelárie. Prečítajte si skúsenosti našich zákazníkov, s ktorými spolupracujeme už dlhodobo.

Povedali o nás

S právnymi službami Advokátskej kancelácie ŠKODA LEGAL s.r.o je naša spoločnosť veľmi spokojná. Spolupráca prebieha na vysokej úrovni, o všetkom sme vždy včas a zrozumiteľne informovaní. Ku každému prípadu pristupujú s maximálnym nasadením. Právne služby spoločnosti využívame hlavne v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Úspešne za nás zabojovali aj v spore s poisťovňou.

Marián Marcinek
Mr. Jeans s.r.o.

S advokátskou kanceláriou ŠKODA LEGAL s.r.o spolupracujeme od samého začiatku vzniku spoločnosti. A silné právne zázemie, ktoré nám zabezpečujú, nám dáva priestor na kvalitné poskytovanie našich ekonomických služieb.

Ing. Martina Kasanová
Ekonomická Kancelária, s.r.o.

S JUDr.Škodovou spolupracujeme niekoľko rokov, sme jej veľmi vďační, pretože našu spoločnosť doslova zachránila. Má našu 100% dôveru.

Ing. Viliam Gyore
LARIX v.o.s.

Klientmi advokátskej kancelárie sme od jej úplného vzniku. Vďaka veľmi dobrej orientácii v problematike pre nás úspešne riešili spory s poisťovňami aj s orgánmi štátnej správy, prípadne pracovnoprávne spory a okrem iného úspešne dotiahli procesy akvizície. Hoci som mal veľa iných ponúk, nikdy by som túto advokátsku kanceláriu nevymenil.

Pavol Jaško
NAWARA GAS s.r.o.

Advokátska kancelária ŠKODA LEGAL s.r.o. disponuje vysokokvalifikovaným personálom. Už niekoľkokrát nám pomohli v oblasti obchodného, pracovného i občianskeho práva, vedia právnou formou pomôcť s neplatičmi, pri pracovnoprávnych sporoch, ale aj pri problémoch medzi konateľmi a spoločníkmi. Na naše žiadosti reagujú promptne bez ohľadu na to, či ich kontaktujeme osobne, telefonicky alebo e-mailom. Môžeme sa na nich spoľahnúť tiež pri problémoch so štátnymi inštitúciami.

Mgr. Michal Lesay
ZIN s.r.o.

Vďaka našim šikovným právnikom nikdy neuzavrieme rizikový, alebo nevýhodný obchod a naše pohľadávky sú starostlivo strážené.

PaedDr. Mária Škodová, PhD.
Strojbal s.r.o.

ŠKODA LEGAL s.r.o. je absolútne jedinečná advokátska kancelária, kde mi v rámci poskytovania právneho poradenstva dokázali svojou investigatívnou činnosťou zabezpečiť taký dôkazný materiál, ktorý nám priniesol zaručený úspech.

Michal V.
fyzická osoba