Služby, ktoré poskytujeme

Špecializujeme sa na právny audit firiem a ich zastupovanie pred súdom. Hoci naša úspešnosť je veľmi dobrá, nie vždy sa nám podarí dosiahnuť 100%. V ostatných prípadoch sa nám obvykle podarí aspoň minimalizovať vzniknuté škody. Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodného práva, vrátane daňového konania. Okrem zastupovania pred súdmi a daňovým úradom či tvorby zmlúv zabezpečíme aj registráciu v RPVS, príp. registráciu obchodnej známky či patentu. Zaoberáme sa aj pracovným právom a asistujeme aj pri kúpe a predaji nehnuteľností.

Zastupovanie pred súdom

Nielenže vás zastúpime pred súdom, ale poskytneme vám celkové právne poradenstvo a vypracovanie potrebných dokumentov.

Viac informácií

Právny audit

Dopredu preveríme vášho nového obchodného partnera, aby ste sa vyhli prípadným komplikáciám pri nevhodnej zvolenej spolupráci.

Viac informácií

Konkurz a reštrukturalizácia

Dôkladne analyzujeme vašu situáciu a poradíme vám. Zastúpime vás pred súdom v konkurze a postaráme sa o celú agendu.

Viac informácií

Zmluvné právo nehnuteľností

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a vypracovanie zmlúv aj v oblasti developmentu.

Viac informácií

Zastupovanie v daňovom konaní

Špecializujeme sa na zastupovanie klientov v daňovom konaní. Spolu s komplexným poradenstvom analyzujeme transakcie.

Viac informácií

Pracovné právo

Adekvátne poradenstvo sa priamo odráža od ekonomických výsledkov spoločnosti, preto oceníte rady, ktoré umožnia efektívne využitie pracovnej sily.

Viac informácií

Register partnerov

Zodpovieme vám či je potrebné byť registrovaný v RPVS. Vykonáme zápis subjektu do Registra a všetky súvisiace činnosti.

Viac informácií

Ostatné služby

Zaoberáme sa tiež právom priemyselného vlastníctva a spormi s poisťovňami. Zastúpime vás v rozhodcovskom konaní a poradíme v oblasti CP.

Viac informácií