Zastupovanie pred súdom

Našou úlohou je vždy predísť riziku sporu kvalitným koncipovaním zmlúv, adekvátnym právnym poradenstvom, prevenciou a predvídaním následkov konania klienta. Aj napriek tomu, že preferujeme rýchle vyriešenie veci mimosúdne, nastávajú aj situácie, keď nie je záujem riešiť veci mimosúdne a aj v týchto situáciách sme tu pre vás. Hájime záujmy našich klientov pred súdmi, ale aj inými orgánmi.

Sporová agenda

Ocitli ste sa v situácii, kedy ste žalovaný vo veci?
Potrebujete poradiť s postupom a v zastupovaní pred súdom?

Alebo naopak, chcete podať žalobu vo veci? Potrebujete kvalitné poradenstvo a zastúpenie pred súdom? Nedostali ste od poisťovne poistné plnenie podľa poistnej zmluvy?

Našich klientov zastupujeme na oboch stranách a máme dlhoročné skúsenosti.

Nesporová agenda

Potrebujete zastúpiť v oblasti úkonov týkajúcich sa Obchodného registra? V tom prípade sme tu pre vás, vieme vám poradiť a tiež vybaviť všetko potrebné za vás.

Pri nesporovovej agende sa nejedná o spory, ale o všetky úkony, ktoré sú spojené napríklad s Obchodným registrom.

Ako vám vieme pomôcť?

Pri sporovej agende:


 • riešime všetky civilné spory, vrátane obchodného práva
 • právne spory medzi obchodnými spoločnosťami, z kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, odporovateľné právne úkony, zmenkové spory, spory o vypratanie nehnuteľností, o určenie platnosti právneho úkonu a pod.
 • pracovné spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • spory s poisťovňami z dôvodu neplnenia poistného plnenia zo strany poisťovne
 • spory o ochranu osobnosti
 • Našich klientov zastupujeme na Okresnom súde, Krajskom, Najvyššom, Ústavnom súde a tiež aj na Európskom súdnom dvore.

Pri nesporovej agende:


 • zakladanie nových spoločností (a. s., s. r. o., a pod.)
 • zastupovanie vo veciach obchodného a živnostenského registra a v konaniach pred orgánmi verejnej správy
 • kompletná bežná agenda obchodných spoločností
 • organizácia valných zhromaždení, zastupovanie spoločníkov a akcionárov
 • prevody obchodných podielov, upisovanie nových akcií
 • zmeny štatutárov
 • fúzie a akvizície, príprava podkladov pri predaji alebo prevzatí podniku
 • likvidácie obchodných spoločností